Serwery:: DC1 Katowice DC2 Warszawa DC3 Lhenice DC4 Arezzo

Konfiguracja trzysystemowego HotSpota w oparciu o MMDVMHost, YSFGateway oraz ircDDBGateway

Uwaga! Aby wszystko działało poprawnie nie można pominąć żadnego kroku. Każda operacja musi być wykonana.

Jeżeli oprogramowanie jest już zainstalowane to do pełnej konfiguracji HotSpota, aby pracował w trzech systemach musimy wyedytować trzy pliki: MMDVM.ini, YSFGateway.ini oraz ircddbgateway. Jeżeli nie masz zainstalowanego oprogramowania przejdź do artykułu dotyczącego instalacji.

Przed przystąpieniem do konfiguracji konieczna będzie rejestracja w sieci DMR aby uzyskać swój ID. Można tego dokonać na tej stronie: https://register.ham-digital.org/ Należy w  Step 1 zaznaczyć opcję individual callsign i wpisać w puste pole swój znak oraz postępować zgodnie z instrukcjami. Należy pamiętać, że do rejestracji konieczna będzie kopia pozwolenia radiowego.

A teraz do dzieła i rozpoczynamy konfigurację. Pierwszy na “tapetę” bierzemy plik MMDVM.ini i go edytujemy

sudo nano /home/pi/download/MMDVMHost/MMDVM.ini

Na czerwono zaznaczyłem gdzie należy dokonać zmian.

[General]

Callsign=SQ9XXX
Timeout=180
Duplex=0
# ModeHang=10
RFModeHang=15
NetModeHang=15
Display=None
Daemon=0

[Info]

RXFrequency=438100000
TXFrequency=438100000
Power=1
Latitude=50.2344
Longitude=19.2340
Height=15
Location=Zawiercie
Description=MMDVM HotSpot
URL=http://sq9nfi.pzk.pl

[Log]

# Logging levels, 0=No logging
DisplayLevel=2
FileLevel=2
FilePath=/var/log
FileRoot=MMDVM

[CW Id]

Enable=0
Time=10

[DMR Id Lookup]

File=DMRIds.dat
Time=24

[Modem]

Port=/dev/ttyAMA0
#Port=\\.\COM3
TXInvert=1
RXInvert=0
PTTInvert=0
TXDelay=100
DMRDelay=0
RXLevel=50
TXLevel=50
# CWIdTXLevel=50
# D-StarTXLevel=50
# DMRTXLevel=50
# YSFTXLevel=50
# P25TXLevel=50
OscOffset=0
RSSIMappingFile=RSSI.dat
Debug=0

[UMP]

Enable=0
# Port=\\.\COM4
Port=/dev/ttyACM1

[D-Star]

Enable=1
Module=B
SelfOnly=0

[DMR]

Enable=1
Beacons=1
Id=2601456 numer id uzyskany podczas rejestracji
ColorCode=1
SelfOnly=0
# Prefixes=234,235
CallHang=3
TXHang=4

[System Fusion]

Enable=1
RemoteGateway=0

[P25]

Enable=0
NAC=293

[D-Star Network]

Enable=1
GatewayAddress=127.0.0.1
GatewayPort=20010
LocalPort=20011
Debug=0

[DMR Network]

Enable=1
Address=87.106.126.49
Port=62031
Jitter=300
# Local=3350
Password=passw0rd skopiuj dokładnie ten napis pamiętając, że zamiast małego “o” wpisujemy znak zero
# Options=
RSSI=0
Slot1=1
Slot2=1
Debug=0

[System Fusion Network]

Enable=1
LocalAddress=127.0.0.1
LocalPort=3200
GwyAddress=127.0.0.1
GwyPort=4200
Debug=0

[P25 Network]

Enable=0
GatewayAddress=127.0.0.1
GatewayPort=42020
LocalPort=32010
Debug=0

[TFT Serial]

# Port=modem
#Port=/dev/ttyAMA0
Brightness=50

[HD44780]

Rows=2
Columns=16
# For basic HD44780 displays (4-bit connection)
# rs, strb, d0, d1, d2, d3
Pins=11,10,0,1,2,3
# Device address for I2C
I2CAddress=0x20
# PWM backlight
PWM=0
PWMPin=21
PWMBright=100
PWMDim=16
DisplayClock=1
UTC=0

[Nextion]

# Port=modem
#Port=/dev/ttyAMA0
Brightness=50
DisplayClock=1
UTC=0
IdleBrightness=20

[OLED]

Type=3
Brightness=0
Invert=0

[LCDproc]

Address=localhost
Port=13666
#LocalPort=13667
DimOnIdle=0
DisplayClock=1
UTC=0

Teraz zapisujemy plik “CTRL+X” następnie “Y” i “ENTER”. No to konfigurację MMDVM-a mamy już zrobioną. Teraz przechodzimy do konfiguracji YSFGateway.

sudo nano /home/pi/download/YSFClients/YSFGateway/YSFGateway.ini

I wprowadzamy kilka drobnych zmian.

[General]

Callsign=SQ9XXX
#Suffix=RPT
Suffix=ND
RptAddress=127.0.0.1
RptPort=3200
LocalAddress=127.0.0.1
LocalPort=4200
Daemon=0

[Info]

RXFrequency=438100000
TXFrequency=438100000
Power=1
Latitude=50.2344
Longitude=19.2340
Height=15
Name=Zawiercie
Description=MMDVM Hotspot

[Log]

# Logging levels, 0=No logging
DisplayLevel=2
FileLevel=2
FilePath=/var/log
FileRoot=YSFGateway

[aprs.fi]

Enable=0
# Server=noam.aprs2.net
Server=euro.aprs2.net
Port=14580
Password=9999

[Network]

Enable=1
Port=42000
Hosts=./YSFHosts.txt
ReloadTime=60
ParrotAddress=127.0.0.1
ParrotPort=42000
Startup=29114 to jest id Poland Room
Debug=0

I jak zawsze zapisujemy plik. Mam nadzieję, że już pamiętacie jak to było. I na koniec pozostaje nam jeszcze konfiguracja ircDDBGateway. To zaczynamy.

sudo nano /etc/ircddbgateway
gatewayType=1
gatewayCallsign=SQ9XXX
gatewayAddress=
icomAddress=172.16.0.20
icomPort=20000
hbAddress=127.0.0.1
hbPort=20010
latitude=50.2344
longitude=19.2340
description1=Zawiercie
description2=SQ9XXX
url=http://sq9nfi.pzk.pl
repeaterCall1=
repeaterBand1=B
repeaterType1=0
repeaterAddress1=127.0.0.1
repeaterPort1=20011
reflector1=REF032 A
atStartup1=1
reconnect1=0
frequency1=438.10000
offset1=0.0000
rangeKms1=5
latitude1=50.2344
longitude1=19.2340
agl1=15
description1_1=Zawiercie
description1_2=SQ9XXX
url1=http://sq9nfi.pzk.pl
band1_1=0
band1_2=0
band1_3=0
repeaterCall2=
repeaterBand2=
repeaterType2=0
repeaterAddress2=127.0.0.1
repeaterPort2=20012
reflector2=
atStartup2=0
reconnect2=0
frequency2=0.00000
offset2=0.0000
rangeKms2=0.000
latitude2=0.000000
longitude2=0.000000
agl2=0.000
description2_1=
description2_2=
url2=
band2_1=0
band2_2=0
band2_3=0
repeaterCall3=
repeaterBand3=
repeaterType3=0
repeaterAddress3=127.0.0.1
repeaterPort3=20013
reflector3=
atStartup3=0
reconnect3=0
frequency3=0.00000
offset3=0.0000
rangeKms3=0.000
latitude3=0.000000
longitude3=0.000000
agl3=0.000
description3_1=
description3_2=
url3=
band3_1=0
band3_2=0
band3_3=0
repeaterCall4=
repeaterBand4=
repeaterType4=0
repeaterAddress4=127.0.0.1
repeaterPort4=20014
reflector4=
atStartup4=0
reconnect4=0
frequency4=0.00000
offset4=0.0000
rangeKms4=0.000
latitude4=0.000000
longitude4=0.000000
agl4=0.000
description4_1=
description4_2=
url4=
band4_1=0
band4_2=0
band4_3=0
ircddbEnabled=0
ircddbHostname=
ircddbUsername=
ircddbPassword=
aprsEnabled=1
aprsHostname=radom.aprs2.net
aprsPort=14580
dextraEnabled=1
dextraMaxDongles=5
dplusEnabled=1
dplusMaxDongles=5
dplusLogin=SQ9XXX
dcsEnabled=1
ccsEnabled=1
ccsHost=CCS704 
starNetBand1=A
starNetCallsign1=
starNetLogoff1=
starNetInfo1=
starNetPermanent1=
starNetUserTimeout1=300
starNetGroupTimeout1=300
starNetCallsignSwitch1=0
starNetTXMsgSwitch1=1
starNetReflector1=
starNetBand2=A
starNetCallsign2=
starNetLogoff2=
starNetInfo2=
starNetPermanent2=
starNetUserTimeout2=300
starNetGroupTimeout2=300
starNetCallsignSwitch2=0
starNetTXMsgSwitch2=1
starNetReflector2=
starNetBand3=A
starNetCallsign3=
starNetLogoff3=
starNetInfo3=
starNetPermanent3=
starNetUserTimeout3=300
starNetGroupTimeout3=300
starNetCallsignSwitch3=0
starNetTXMsgSwitch3=1
starNetReflector3=
starNetBand4=A
starNetCallsign4=
starNetLogoff4=
starNetInfo4=
starNetPermanent4=
starNetUserTimeout4=300
starNetGroupTimeout4=300
starNetCallsignSwitch4=0
starNetTXMsgSwitch4=1
starNetReflector4=
starNetBand5=A
starNetCallsign5=
starNetLogoff5=
starNetInfo5=
starNetPermanent5=
starNetUserTimeout5=300
starNetGroupTimeout5=300
starNetCallsignSwitch5=0
starNetTXMsgSwitch5=1
starNetReflector5=
remoteEnabled=0
remotePassword=
remotePort=0
language=5
infoEnabled=1
echoEnabled=1
logEnabled=0
dratsEnabled=0
dtmfEnabled=1
windowX=982
windowY=413

Zapisujemy plik i w zasadzie konfigurację mamy już gotową.Musimy jeszcze ustawić uprawnienia

sudo choown pi:pi /etc/ircddbgateway

Oraz zmienić IP naszego reflektora REF032. Proponowałbym jednak uzupełnić plik o aktualna listę, nie tylko reflektorów, ale również przemienników, gdyż jak jej nie uzupełnimy to nie będziemy mogli połączyć się z żadnym z nich. Aktualna lista przemienników dostępna jest tutaj

sudo nano /usr/local/etc/DPlus_Hosts.txt

Odszukujemy linię z naszym REF032 i zmieniamy IP na to podane poniżej

REF032 95.160.56.46

Teraz musimy ustawić autostart aplikacji, aby przy starcie systemu wszystko uruchamiało się automatycznie i na dodatek żeby nasza “mądra” malina sprawdzała czy nasze programy działają poprawnie, a jeżeli nie, to żeby je sama uruchamiała. Więc przed nami do pełni szczęścia pozostaje jeszcze kilka rzeczy do zrobienia.

Po zakończeniu konfiguracji i uruchomieniu hotspota przejdź to serwisu BrandMeister i zasubskrybuj Sobie grupy rozmowne takie jakie Cię interesują. Pamiętaj jednak, że w przypadku zasubskrybowania aktywnych grup, system DMR skutecznie będzie Ci blokował inne mody. Dlatego osobiście proponuję statyczne zasubskrybowanie wyłącznie grupy regionalnej TG260x gdzie x to numer okręgu, a pozostałe grupy subskrybować dynamicznie poprzez nadawanie na nich. Tutaj jest krótka informacja na ten temat: https://www.sq9nfi.pzk.pl/mysite/index.php/2017/02/22/brandmeister/