Serwery:: DC1 Katowice DC2 Warszawa DC3 Lhenice DC4 Arezzo

Przemiennik SR9SZ teraz w trybie multimodowym

Przemiennik SR9SZ

Od 6 października przemiennik obsługujący część Jury Krakowsko-Częstochowskiej SR9SZ rozpoczął pracę w trybie multimodowycm.

Z uwagi na to, że SR9SZ jest przemiennikiem pracujący w dość specyficznym miejscu, który na co dzień nie jest oblegany przez krótkofalowców, a obejmuje część Jury po której spacerują koleżanki i koledzy z ręcznymi radiami, postanowiłem uruchomić go w trybie multi, aby spacerującym po Jurze umożliwić korzystanie z niego w każdym systemie. Obecnie uruchomione są na nim: D-Star, Fusion, DMR oraz FM. Częstotliwość i wszystkie inne dane nie uległy zmianie. Szczegóły dostępne są na stronie przemiennik.net.

Zapraszam wszystkich odwiedzających Jurę do aktywności. Jednocześnie przypominam, że w północnej części Jury pracują również przemiennik SR9JK (FM+Echolink) oraz SR9UV (D-Star).