Serwery:: DC1 Katowice DC2 Warszawa DC3 Lhenice DC4 Arezzo

Regulamin korzystania ze stron sq9nfi.pzk.pl

Poniżej przedstawione zostały warunki korzystania ze wszystkich stron internetowych znajdujących się w domenie sq9nfi.pzk.pl (zwanych dalej “stronami SQ9NFI”).

 1. Postanowienia ogólne 
  a) Strony internetowe SQ9NFI zarządzane są przez jego autora dalej zwanego “SQ9NFI”).
  b) Przed skorzystaniem ze stron internetowych SQ9NFI, proszę o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem użytkowania. Korzystanie ze stron internetowych SQ9NFI oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  c) Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy na strony internetowe SQ9NFI można przejść z innych portali, z których możliwy jest pełny lub częściowy dostęp do witryn SQ9NFI. 
 2. Prawa własności 
  Wszelkie prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią stron internetowych SQ9NFI należą do SQ9NFI bądź do właścicieli użytych znaków, nazw lub zdjęć szczegółowo oznaczonych w miejscu ich użycia. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawartych na stronach internetowych SQ9NFI.
 3. Dozwolone użytkowanie 
  Ze stron internetowych SQ9NFI można korzystać jedynie zgodnie z podanymi tu warunkami. W szczególności, użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki i zastrzeżenia: 
  a) Niedozwolone jest korzystanie ze stron internetowych SQ9NFI w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich. 
  b) Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie stron internetowych SQ9NFI.
  c) Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia serwera bądź łącza internetowego SQ9NFI.
  d) Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów czy zmienianie jakichkolwiek treści autorstwa SQ9NFI, a w szczególności używanie programów blokujących wyświetlanie umieszczonych na stronach SQ9NFI treści. 
  e) Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechnianie w celach handlowych informacji zawartych na stronach internetowych SQ9NFI. W szczególności, nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie czy w jakikolwiek inny sposób pobieranie informacji ze stron internetowych SQ9NFI za pomocą jakichkolwiek mechanizmów z wykluczeniem tych udostępnionych przez autora.
 4. Zmiany na stronach internetowych 
  SQ9NFI zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie korekt i zmian informacji, usług i innych treści zamieszczonych na stronach internetowych SQ9NFI. Zastrzega sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w niniejszym regulaminie.
 5. Linki do innych stron internetowych 
  Na stronach internetowych SQ9NFI mogą znaleźć się linki do innych stron. SQ9NFI nie ponosi odpowiedzialności za te strony oraz jednoznacznie odcina się od wszelkich treści na nich zawartych.
 6. Wyklucza się możliwość wnoszenia roszczeń przeciwko SQ9NFI z tytułu szkód materialnych bądź niematerialnych poniesionych na skutek korzystania ze stron SQ9NFI.