Serwery:: DC1 Katowice DC2 Warszawa DC3 Lhenice DC4 Arezzo

Coroczne spotkanie w Jerzmanowicach 2008

 2008-05-01

Tradycyjnie już, jak każdego roku, członkowie grupy SKJKC uczestniczą, w inaugurującym wyprawy w teren, spotkaniu w Jerzmanowicach. Tak też było i tym razem.


Powrót