Serwery:: DC1 Katowice DC2 Warszawa DC3 Lhenice DC4 Arezzo

Wizyta u kolegów z SP9KSP na Polnym Dniu

 2007-08-18

Po wyprawie na zamek w Ostrężniku udaliśmy się do bazujących na górze Stodólsko (Niegowonice) kolegów z klubu SP9KSP, którzy brali udział w słynnych zawodach Polny Dzień. Teraz już nikt tak nie jeździ, a szkoda.


Powrót